English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Twee jaar cofinanciering voor collegegeld tweede bachelor/master

Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn studenten die een tweede Bachelor of Master willen volgen veel duurder uit. Zij komen niet meer in aanmerking voor het betalen van het wettelijk vastgestelde collegegeld, maar moeten het zogenoemde instellingscollegegeld betalen.
>>

Philippe Braunschweig Grant

Dit jaar heeft de International Organization for the Transition of Professional Dancers (IOTPD) voor het eerst de Philippe Braunschweig Grant toegekend
>>

Bestuurssamenstelling

In april 2014 besloten de werkgevers in de dans om hun vertegenwoordiging in het bestuur te vervangen.
>>

Jaarlijkse vergadering IOTPD

Van 15 tot en met 17 juni vond dit jaar in Amsterdam de jaarvergadering plaats van de IOTPD, de International Organization for the Transition of Professional Dancers, dit is de overkoepelende organisatie van Omscholingsregelingen wereldwijd.
>>

ODN in Praag

In November 2013 brachten Lieke en Paul namens Omscholing Dansers Nederland een bezoek aan Praag.
>>

UWV Nieuws: wijziging in dagloonberekening

Sinds 1 juni 2013 wordt het dagloon voor een WW – uitkering op een andere manier vastgesteld. Aan de hand van het dagloon wordt de hoogte van de uitkering berekend.
>>

Facebook groep Omscholing Dansers

Sinds kort heeft de Omscholingsregeling een Omscholing Dansers groep op Facebook om dansers en omgeschoolde dansers met elkaar te verbinden.
>>

Vergaderdata

Het bestuur van de Omscholingsregeling vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de aanvragen behandeld. Hieronder staan de data vermeld waarop de aanvraagformulieren binnen moeten zijn. Doorgaans is dat een maand voordat de vergaderingen plaatsvinden. Aanvragen die niet op de genoemde datum door de Omscholingsregeling zijn ontvangen worden pas de vergadering daarna besproken.

Do. 17 januari 2019 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 7 februari    
Do. 25 april 2019 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 16 mei    
Do. 13 juni 2019 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 4 juli
Di. 10 september 2019 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 1 oktober        
Di. 12 november 2019 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 3 december              


Zoek

 

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

"Dankzij de omscholingsregeling krijg ik de kans om zonder zorgen opnieuw te beginnen, ik kan studeren en mij ontwikkelen binnen een nieuw ambacht waarin beeld en beweging nog steeds een centrale plaats innemen." (Leo van Emden)

>>

 

Facebook